Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Fabet live – Nhà cái uy tín hàng đầu

Chính sách bảo mật của Fabet là tài liệu quy định cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. 

Chúng tôi là ai

Văn bản được đề xuất: Địa chỉ website là: https://fabet0.live

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi người dùng gửi bình luận trên trang web, thông tin được lấy từ biểu mẫu bình luận bao gồm cả địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phát hiện các hoạt động spam và bảo vệ trang web.

Một chuỗi ẩn danh có thể được tạo từ địa chỉ email của bạn và sau đó được gửi đến dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem liệu bạn đã sử dụng nó hay chưa. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar tại liên kết này: [Thêm liên kết chính sách bảo mật của Gravatar]. Khi bình luận của bạn được chấp nhận, hình ảnh tiểu sử của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận.

Chính sách bảo mật Fabet - Nhà cái uy tín hàng đầu
Chính sách bảo mật Fabet – Nhà cái uy tín hàng đầu

Media

Văn bản được đề xuất: Khi bạn tải lên hình ảnh lên trang web, hãy lưu ý không chứa dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS). Điều này giúp đảm bảo rằng những người truy cập trang web không thể truy cập hoặc giải mã thông tin vị trí từ hình ảnh.

Cookies

Văn bản được đề xuất: Khi bạn tham gia viết bình luận trên trang web, bạn có thể cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email và địa chỉ website. Những thông tin này sẽ được lưu trong một tập tin cookie, cho phép bạn không cần phải nhập lại chúng khi viết các bình luận tiếp theo. Thời hạn lưu trữ của cookie này là một năm.

Khi bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ tạo ra một cookie tạm thời để kiểm tra khả năng sử dụng cookie trên trình duyệt của bạn. Được biết, cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt.

Sau khi bạn thực hiện đăng nhập fabet, chúng tôi sẽ cài đặt một số cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập và cài đặt hiển thị tương ứng. Thông tin đăng nhập gần đây nhất sẽ được lưu giữ trong khoảng hai ngày, trong khi các lựa chọn hiển thị gần đây nhất sẽ được duy trì trong một năm. 

Nếu bạn chọn tùy chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trữ trong khoảng hai tuần. Lưu ý rằng khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ được xóa khỏi hệ thống.

Khi bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, hệ thống sẽ tạo thêm một cookie được lưu trong trình duyệt của bạn. Lưu ý, cookie này không lưu trữ thông tin cá nhân, chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết mà bạn đã thực hiện thay đổi. Thời gian tồn tại của cookie này được đặt là một ngày, sau đó nó sẽ tự động hết hiệu lực.

Chính sách bảo mật của Fabet bảo vệ người chơi
Chính sách bảo mật của Fabet us bảo vệ người chơi

Tài liệu nhúng từ các trang web khác

Các bài đăng trên trang web này có thể chứa nội dung nhúng (như video, hình ảnh, bài viết và nhiều nội dung khác). Những phần nội dung này được lấy từ các trang web khác và hoạt động tương tự như khi người truy cập đã truy cập trực tiếp vào các trang đó.

Các trang web này có khả năng thu thập thông tin về bạn, sử dụng cookie, tích hợp các công cụ theo dõi từ bên thứ ba và theo dõi cách bạn tương tác với các nội dung được nhúng. Điều này bao gồm việc theo dõi cách bạn tương tác với nội dung nhúng, đặc biệt khi bạn đã có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web tương ứng.

Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

Văn bản được đề xuất: Khi bạn viết một bình luận, cả bình luận và dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Mục đích của việc này là để chúng tôi có thể tự động nhận diện và phê duyệt các bình luận một cách tự động thay vì để chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ cá nhân của mình. 

Mọi người dùng đều có khả năng truy cập, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ việc thay đổi tên người dùng). Thêm vào đó, các quản trị viên của trang web cũng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin này.

Mọi người dùng đều có khả năng truy cập, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân
Mọi người dùng đều có khả năng truy cập, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân

Quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trên trang web hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu nhận một tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Tệp này sẽ bao gồm mọi dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Đồng thời, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng các dữ liệu mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật sẽ không bị ảnh hưởng bởi yêu cầu này.

Nơi mà dữ liệu của bạn được gửi đến

Văn bản được đề xuất fabet vt : Các nhận xét từ phía khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng một hệ thống tự động để phát hiện các nội dung spam.

>>> Xem thêm : Tìm hiểu về quy định miễn trừ trách nhiệm của nhà cái Fabet